Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Biznis barometar

Biznis barometar

Biznis barometar privrede AP Vojvodine je publikacija Agencije za regionalni razvoj AP Vojvodine u kojoj se objavljuju rezultati primene istoimenog instrumenta, koji je Centar za strateško ekonomska istraživanja "Vojvodina CESS" kreirao u saradnji sa Bečkim institutom za međunarodne ekonomske studije, dok je inicijalna baza preduzeća dobijena od strane Privredne komore Vojvodine. Istraživanje pod nazivom "Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini" sprovodi se na svaka tri meseca, a njegovi rezultati predstavljaju odraz stavova vlasnika o trenutnom stanju u njihovim kompanijama, kao i o očekivanjima u pogledu budućih poslovnih aktivnosti.


Biznis barometar predstavlja mogućnost pružanja pouzdanih informacija o tome kako vlasnici kompanija procenjuju rezultate koje su njihove kompanije ostvarile kao i o njihovim planovima za aktivnosti u narednom periodu. Dobijene informacije su korisne za donošenje strateških odluka, a istovremeno i za predviđanja aktivnosti u okviru sektora ili na makroekonomskom nivou i mogu biti korisne kako za predstavnike privatnog, tako i za predstavnike javnog sektora.

 

icon
Document PDF, 1.03 MB, 18 downloads, 09 Jan, 2018 14:32

Pozitivna očekivanja povodom budućih kretanja svih posmatranih kategorija poslovanja

 

Glаvni nаlаzi istrаživаnjа iz septembra 2017. gоdinе pоkаzuјu pоzitivnе оcеnе trеnutnоg stаnjа u svim pоsmаtrаnim sеktоrimа - Prerađivačkoj industriji, Građevinarstvu, Trgovini na veliko i malo, Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima

 

 

icon
Document PDF, 1.14 MB, 30 downloads, 26 Jul, 2017 09:52

Pozitivna očekivanja povodom budućih kretanja svih posmatranih kategorija poslovanja

 

Glаvni nаlаzi istrаživаnjа iz juna 2017. gоdinе pоkаzuјu pоzitivnе оcеnе trеnutnоg stаnjа u svim pоsmаtrаnim sеktоrimа - Prerađivačkoj industriji, Građevinarstvu, Trgovini na veliko i malo, Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima i Informisanju i komunikacijama

 

icon
Document PDF, 1.16 MB, 20 downloads, 19 Maj, 2017 08:09

Pozitivna očekivanja povodom budućih kretanja svih posmatranih kategorija poslovanja

 

Glаvni nаlаzi istrаživаnjа iz marta 2017. gоdinе pоkаzuјu pоzitivnе оcеnе trеnutnоg stаnjа u svim pоsmаtrаnim sеktоrimа - Prerađivačkoj industriji, Građevinarstvu, Trgovini na veliko i malo, Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima i Informisanju i komunikacijama 

 

icon
Document PDF, 1.08 MB, 14 downloads, 24 Feb, 2017 15:26

Nајpоzitivniја оčеkivаnjа privrеdnikа о pоslоvаnju sа strаnim kliјеntimа u nаrеdnih šеst mеsеci

 

Glаvni nаlаzi istrаživаnjа iz sеptеmbrа 2016. gоdinе pоkаzuјu pоzitivnе оcеnе trеnutnоg stаnjа u svim pоsmаtrаnim sеktоrimа - Prerađivačkoj industriji, Građevinarstvu, Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, Trgovini na veliko i malo Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima i Informisanju i komunikacijama

 

 

icon
Document PDF, 1.17 MB, 49 downloads, 18 Nov, 2016 11:23

Najpozitivnija očekivanja privrednika o poslovanju sa stranim klijentima u narednih šest meseci

 

Glavni nalazi istraživanja iz septembra 2016. godine pokazuju pozitivne ocene trenutnog stanja u svim posmatranim sektorima - Prerađivačkoj industriji, Građevinarstvu, Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, Informisanju i komunikacijama, Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima i Trgovini na veliko i malo.

 

 

 

icon
Document PDF, 761.10 KB, 39 downloads, 30 Avg, 2016 13:00

Pozitivna očekivanja privrednika o poslovanju u narednih šest meseci

                                                                                                                        

Glavni nalazi istraživanja iz juna 2016. godine pokazuju pozitivne ocene trenutnog stanja u svim posmatranim sektorima - Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, Građevinarstvo, Stručne naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije.

 

 

 

icon
Document PDF, 0.82 MB, 40 downloads, 31 Maj, 2016 14:42

Pozitivna očekivanja privrednika o poslovanju u narednih šest meseci

 

Glavni nalazi istraživanja iz marta 2016. godine pokazuju pozitivne ocene stanja u svim posmatranim sektorimaPrerađivačkoj industriji, Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, Trgovini na veliko i malo, Građevinarstvu, Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima i informisanju i komunikacijama.

 

 

 

icon
Document PDF, 1.18 MB, 37 downloads, 01 Mar, 2016 09:48
Pozitivna očekivanja privrednika o poslovanju u narednih šest meseci

 

Glavni nalazi istraživanja iz decembra 2015. godine pokazuju pozitivne ocene stanja u svim posmatranim sektorima - Prerađivačkoj industriji, Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, Trgovini na veliko i malo, Građevinarstvu, Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima i Informisanju i komunikacijama. 

 

 

 

icon
Document PDF, 731.45 KB, 24 downloads, 22 Dec, 2015 17:41

Pozitivna očekivanja privrednika o poslovanju u narednih šest meseci
 
Glavni nalazi istraživanja iz septembra 2015. godine pokazuju pozitivne ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, Građevinarstvo i Informisanje i komunikacije, dok je u sektoru Stručne, naučne i tehničke delatnosti trenutno stanje ocenjeno negativno.

 

 

 

icon
Document PDF, 742.51 KB, 7 downloads, 22 Dec, 2015 17:39

Pozitivna očekivanja privrednika o poslovanju u narednih šest meseci
 
Glavni nalazi istraživanja iz juna 2015. godine pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije, dok je u sektorima Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala i Građevinarstvo trenutno stanje ocenjeno negativno.

 

 

icon
Document PDF, 736.12 KB, 11 downloads, 22 Dec, 2015 17:37

Najpozitivnija očekivanja privrednika o poslovanju sa stranim klijentima u narednih šest meseci
                                                                    

Glavni nalazi martovskog istraživanja pokazuju pozitivne ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, Stručne naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije, za razliku od sektora Građevinarstvo, gde je trenutno stanje ocenjeno negativno.
 
 

icon
Document PDF, 727.77 KB, 10 downloads, 22 Dec, 2015 17:35

Pozitivna očekivanja  privrednika o poslovanju u narednom periodu
Glavni nalazi decembarskog istraživanja pokazuju pozitivne ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, Stručne naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije, za razliku od sektora Građevinarstvo i Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo gde je trenutno stanje ocenjeno negativno.
 
 
 

icon
Document PDF, 662.56 KB, 9 downloads, 22 Dec, 2015 17:33

Pozitivna očekivanja  privrednika o poslovanju u narednih šest meseci

Glavni nalazi septembarskog istraživanja pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala i Informisanje i komunikacije, za razliku od sektora Građevinarstvo i Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo gde je trenutno stanje ocenjeno negativno.
 
 
 
 

icon
Document PDF, 712.85 KB, 7 downloads, 22 Dec, 2015 17:29

Pozitivna očekivanja privrednika o poslovanju u narednih šest meseci   

Glavni nalazi martovskog istraživanja pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Trgovina na veliko i malo i Informisanje i komunikacije, za razliku od sektora Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Građevinarstvo i Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, u kojima je trenutno stanje ocenjeno kao negativno.

 

 

 

icon
Document PDF, 775.62 KB, 17 downloads, 05 Feb, 2016 14:24

Pozitivna očekivanja privrednika o poslovanju u narednih šest meseci            
                 

Glavni nalazi decembarskog  istraživanja pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija i Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala, za razliku od sektora Građevinarstvo i Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti gde je trenutno stanje ocenjeno negativno.

 

 

 

icon
Document PDF, 0.90 MB, 25 downloads, 05 Feb, 2016 14:49

Pozitivna očekivanja povodom budućih kretanja svih posmatranih kategorija poslovanja

                              

Glavni nalazi septembarskog istraživanja pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala i Informisanje i komunikacije, za razliku od sektora Građevinarstvo i Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti gde je trenutno stanje ocenjeno negativno.

 

 

icon
Document PDF, 0.90 MB, 25 downloads, 05 Feb, 2016 14:49

Povećan obim saradnje sa inostranstvom kao generator povećanja opšteg obima poslovanja u narednih šest meseci

 

Glavni nalazi junskog istraživanja pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija i Trgovina na veliko i tgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala, dok je u sektorima Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i Građevinarstvo trenutno stanje ocenjeno negativno.

 

 

 

icon
Document PDF, 0.77 MB, 8 downloads, 05 Feb, 2016 15:00

Najviša očekivanja o budućem poslovanju od marta 2011. godine
 
Glavni nalazi martovskog istraživanja pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala i Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, dok je u sektorima Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Građevinarstvo i Informisanje i komunikacije trenutno stanje ocenjeno negativno.

 

 

icon
Document PDF, 0.99 MB, 11 downloads, 05 Feb, 2016 15:11

Poslovanje sa stranim klijentima kao pokretač privrede AP Vojvodine u narednih šest meseci

 
Glavni nalazi decembarskog istraživanja pokazuju pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala i Saobraćaj i skladištenje, dok je u sektorima Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Građevinarstvo, Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije trenutno stanje ocenjeno negativno.

 

 

icon
Document PDF, 0.89 MB, 7 downloads, 05 Feb, 2016 15:12

Anketirani privrednici u narednih šest meseci očekuju rast svojih prodajnih cena

Glavni nalazi pokazuju pozitvne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala, Informisanje i komunikacije, dok je u sektorima Građevinarstvo i Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo trenutno stanje ocenjeno negatvno. Najpozitivnija ocena trenutne situacije je u sektoru Saobraćaj i skladištenje, dok je u sektoru Građevinarstvo ocenjena najnegativnije.

 


icon
Document PDF, 0.77 MB, 9 downloads, 05 Feb, 2016 15:15

U narednih šest meseci očekuje se rast poslovanja sa stranim klijentima

Glavni nalazi pokazuju pozitvne rezultate ocene trenutnog stanja u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovini na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala i Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnost, dok je u sektorima Građevinarstvo i Informisanje i komunikacije ocenjeno negatvno. Trenutna situacija je najpozitvnije ocenjena u sektoru Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnost, dok je u sektoru Građevinarstvo ocenjena najnegatvnije.

 


icon
Document PDF, 1.24 MB, 8 downloads, 05 Feb, 2016 15:17

U narednih šest meseci privrednici očekuju rast poslovanja sa stranim klijentima
 

Glavni nalazi Biznis barometra za mart 2012. godine ističu pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u Prerađivačkoj industriji, Trgovini na veliko i malo, Građevinarstvu, Stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima, Saobraćaju i skladištenju i u Informacijama i komunikacijama. Trenutna situacija je najpozitivnije ocenjena u sektoru Informisanje i komunikacije, dok je  sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo dobila najslabije procene.

 


icon
Document PDF, 1.57 MB, 7 downloads, 05 Feb, 2016 15:19

U narednih šest meseci privrednici očekuju rast poslovanja sa stranim klijentima
 

Glavni nalazi Biznis barometra za decembar 2011. godine ističu pozitivne rezultate ocene trenutnog stanja u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi, trgovini na veliko i malo, saobraćaju i poslovanju sa nekretninama, dok je stanje u građevinskom sektoru ocenjeno kao nepovoljno. U građevinskom sektoru, trenutna situacija je ocenjena najnegativnije u poređenju sa ostalim ispitanim sektorima, dok je najpozitivnije ocenjeno trenutno poslovanje u sektoru trgovine na veliko i malo.
 

 

icon
Document PDF, 0.97 MB, 7 downloads, 05 Feb, 2016 15:20

Privrednici očekuju rast prodajnih cena za narednih šest meseci
 
Odgovori dobijeni istraživanjem u septembru 2011. godine, značajno se razlikuju u zavisnosti od privrednih sektora u kojima preduzeća posluju. Pozitivna ocena trenutnog poslovanja preduzeća iz sektora prerađivačke industrije, poljoprivrede, trgovine na veliko i malo i poslovanja sa nekretninama, razlikuje se od negativne ocene koju su iskazala preduzeća koja posluju u sektoru građevine. Agregirane vrednosti barometra na nivou privrede Vojvodine sugerišu da su ispitanici trenutnu situaciju (septembar 2011. godine) ocenili kao pozitivnu. Takođe, privrednici su optimistični i u pogledu očekivanja za narednih šest meseci.

 


icon
Document PDF, 133.26 KB, 12 downloads, 05 Feb, 2016 15:21

Prema nalazima Biznis barometra za jun 2011. godine, poslovna klima u Vojvodini je: povoljna u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi, trgovini i građevinarstvu, nepovoljnija u sektoru poslovanja sa nekretninama. Sektor poljoprivrede, i pored veoma pozitivne poslovne klime, karakteriše smanjenje broja zaposlenih lica. U sektoru poslovanja sa nekretninama, trenutna situacija je ocenjena najnegativnije u poređenju sa ostalim ispitanim sektorima, dok je najpozitivnije ocenjeno trenutno poslovanje u sektoru trgovine na veliko i malo. Da biste pogledali detaljnija objašnjenja dobijenih rezultata Biznis barometra, možete preuzeti publikaciju.

 

 

Skraćena izdanja prva tri kruga Biznis barometra 
 

Do juna 2011. godine, Biznis barometar je kao štampana publikacija bio dostupan samo ispitanicima, odnosno vlasnicima kompanija koji su učestvovali u istraživanju, a za javnost su bili dostupni sledeći skraćeni pregledi:  
 

 - mart 2011. godine

Rast zadovoljstva u odnosu na decembar 2010. godine, uz optimizam za narednih šest meseci koji je zasnovan na izvozu.
 

- decembar 2010. godine

Rast zadovoljstva u odnosu na septembar 2010. godine, uz blagi optimizam za narednih šest meseci koji je zasnovan na izvozu.

 

- septembar 2010. godine

Proizvođači iz Vojvodine procenjuju poslovnu klimu kao blago pozitivnu i očekuju daljnja poboljšanja - naročito zahvaljujući izvozu