Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Održan sastanak povodom novog ciklusa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija.

Održan sastanak povodom novog ciklusa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija.

Predstavnici Agencije za regionalni razvoj APV na sastanku sa predstavnicima Osiječko-baranjske županije, povodom novog ciklusa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija.

Predstavnici Agencije za regionalni razvoj APV na sastanku sa predstavnicima Osiječko-baranjske županije, povodom novog ciklusa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija.

Na održanom sastanku sa predstavnicima Osiječko-baranjske županije, povodom novog ciklusa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Branislav Bugarski, ocenio je da ova županija i Vojvodina sada već imaju tradicionalno uspešnu saradnju, koju je okarakterisao kao odličnu polaznu osnovu za definisanje daljih operativnih planova u okviru prekogranične saradnje za period 2014-2020 godine.

Cilj ovog sastanka je bio da se pronađu operativne tačke interesa za prvi poziv u okviru prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji se uskoro očekuje i intenziviranje saradnje Osiječko-baranjske županije i Vojvodine u narednom periodu.