Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Otvaranje 1 poziva CBC Programa Hrvatska-Srbija 2014-2020

Otvaranje 1 poziva CBC Programa Hrvatska-Srbija 2014-2020

Otvaranje 1 poziva CBC Programa Hrvatska-Srbija 2014-2020

Svečana konferencija povodom otvaranja prvog poziva programa CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020 održaće se u Vukovaru u sredu 16.03. sa početkom u 11:30h.

 Više informacija na sajtu Programa.