Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Održana predavanja na temu podrške ruralnom razvoju u okviru Slovenačko-vojvođanske razvojne saradnje

Održana predavanja na temu podrške ruralnom razvoju u okviru Slovenačko-vojvođanske razvojne saradnje

U okviru razvojne saradnje između Razvojnog centra „Srce Slovenije“ i Agencije za regionalni razvoj AP Vojvodine u opštinama Srbobran i Bački Petrovac su održana predavanja na temu podrške ruralnom razvoju.

 

Prisutnima su predstavljene aktivnosti tima Razvojnog centra „Srce Slovenije“ od strane direktorice Razvojnog centra, Aleksandre Gradišek.

 

Željko Savić, predsednik LAG „Srce Slovenije“ predstavio je primere uspešnih projekata, u Sloveniji, u oblasti ruralnog razvoja.

 

Saša Ceglar Vidmar, koordinator LAG „Srce Slovenije“ je ukazala na to da LAG-ovi funkcionišu na sledećim principima: zaokružena teritorija, potrebe ljudi na terenu,  pristup odozdo na gore, javnoprivatno partnerstvo, saradnja sva tri sektora, inovacije i formiranje funkcionalne mreže. Ove mreže su otvoren oblik saradnje, koji uvek omogućava pridruživanje novih članova.

 

-Država mora pripremiti svu legislativu, kako bi stvorila mogućnost za efikasno delovanje LAG-ova.- zaključio je Boštjan Kos, stručnjak iz oblasti poljoprivrede.

 

Robert Kaiserberger, stručnjak iz poljoprivrede je opisao proces i proceduru kroz koju se prolazi od tendera do investicije.

 

Događaj su organizovali Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine i Razvojni centar „Srce Slovenije“ u saradnji sa opštinama.