Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Održаnа kоnfеrеnciја pоvоdоm zаvršеtkа аktivnоsti nа izrаdi Strаtеgiје rаzvоја kulturе оpštinе Теmеrin 2015-2020

Održаnа kоnfеrеnciја pоvоdоm zаvršеtkа аktivnоsti nа izrаdi Strаtеgiје rаzvоја kulturе оpštinе Теmеrin 2015-2020

Održаnа kоnfеrеnciја pоvоdоm zаvršеtkа аktivnоsti nа izrаdi Strаtеgiје rаzvоја kulturе оpštinе Теmеrin 2015-2020

U petak, 19.02.2016. godine, u sali Kulturnog centra opštine Temerin, održana je konferencija povodom završetka aktivnosti na izradi Strategije razvoja kulture opštine Temerin 2015-20, kojoj su prisustvovali predstavnici ustavnoe kulture, udruženja građana, lokalne samouprave, pokrajinskih institucija i mnogi drugi za koje je tema kulturne delatnosti važna.

 

Temerin je treća lokalna samouprava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koja je usvojila strateški plan za razvoj kulture na svojoj teritoriji, nakon gradova Pančeva i Zrenjanica. Aktivnosti na izradi Strategije razvoja kulture opštine Temerin otpočele su oktobra 2014. godine, a Skupština opštine Temerin je Strategiju usvojila u decembru 2015. godine. Tokom izrade dokumenta formirano je šest radnih grupa, održano je osam radionica, u kojima su učestvovale 73 osobe iz 29 organizacija. Autori Strategije razvoja kulture opštine Temerin su: Maja Sokić Heger, Stana Pajković, Zorka Glušica Navalušić i Miroslav Tepić.

 

Strategija određuje dva cilja razvoja kulture do 2020. godine, i to: 1. Zaštita kulturnog nasleđa i unapređenje fizičke i institucionalne infrastrukture u oblasti kulture kao osnova za razvoj i integrisanje kulture u celokupan razvoj opštine i 2. Obezbeđenje uslova za jačanje pozicije i uloge kulture u društvenom životu opštine Temerin i širem okruženju. Pored toga, izrađen je akcioni plan koji definiše 41 projekat, zaduženja, potrebna finansijska sredstva i 23 pokazatelja kojima će biti procenjivano ostvarenje strateškog plana. Skupština opštine je donela Odluku o obrazovanju Saveta za kulturu opštine Temerin kao stručno radno telo koje će pratiti zadovoljenje kulturnih potreba građana i ostvarenje strateškog plana.

 

Pozdravljajući prisutne ispred Opštine Temerin, zamenik predsednika, Nikola Ember, zahvalio se svim organizacijama i pojedincima koji su učestvovali u izradi Strategije i istakao: „Sa zadovoljstvom ističem da opština Temerin obiluje stvaraocima, ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture i da pružena podrška iradi strateškog plana odražava odnos lokalne samouprave prema pitanju kulture u Opštini Temerin. U antička vremena bilo je obavezno prisustvo slobodnih građana kulturnim dešavanjima, a razvoj kulture je temelj razvoja demokratije i slobodne misli. Vreme kada su civilizacije podlegle konceptu „hleba i igara“ dovelo je neminovno do njihove propasti. Naš zadatak je da to predupredimo.

                                   

Strategija je izrađena uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine. Postignute rezultate Vlade AP Vojvodine na unapređenju rada lokalnih samouprava u Vojvodini predstavila je pomoćnica Pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Jelena Radaković i istakla: „Sekretarijat za lokalnu samoupravu je u protekle četiri godine uspešno realizovao uvođenje Vojvođanskog standarda u gradovima i opštinama, koji uključuje izradu strategije razvoja za period 2014-20, izrađen „Sistem 48 sati“ i osnivanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Od 2012. godine Sekretarijat je sufinansirao projekte opštine Temerin u vrednosti od četiri miliona dinara.

 

Opština Temerin je Strategiju razvoja kulture izradila u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj AP Vojvodine i Agencijom za razvoj opštine Temerin. Dugogodišnju uspešnu saradnju na polju strateškog planiranja razvoja Opštine Temerin i dalje aktivnosti razvojnih agencija predstavili su direktorka Vera Čelić i direktor Stanislav Tomišić.

 

Aktivnosti koje su realizovane tokom izrade dokumenta i Strategiju razvoja kulture predstavio je urednik izdanja Miroslav Tepić, projektni menadžer u Agenciji za razvoj opštine Temerin.

 

Strategija razvoja kulture opštine Temerin 2015-20 je dostupna na sledećem linku:

 

http://www.temerin.rs/strateskadokumenta.aspx

 

http://www.ictemerin.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=171&lang=sr

 

http://vojvodina-rra.rs/vesti/dostupna-strategija-razvoja-kulture.html