Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za mart 2017. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za mart 2017. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za mart 2017. godine

Biznis barometrom se vrši analiza subjektivnih stavova privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede koja pomaže prilikom utvrđivanja pravilnosti u privrednim kretanjima i formiranju okvira za projekcije i usmeravanje privrednih aktivnosti u budućnosti.

 

Posmatrano prema pojedinačnim sektorima, pozitivna trenutna poslovna klima i očekivanja o budućem poslovanju se uočavaju u svim analiziranim sektorima Prerađivačka industrija, Građevinarstvo, Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti i  Informisanje i komunikacije. Pri tome, najpozitivnija trenutna poslovna klima opisana je koeficijentom Biznis barometra od 74,7 u sektoru Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, dok se najoptimističnija ocena budućeg, šestomesečnog poslovanja beleži na nivou sektora Informisanje i komunikacije i iznosi 97,4.

 

Posmatrano na agregatnom nivou, ispitani privrednici u AP Vojvodini u narednom, šestomesečnom periodu očekuju pozitivno poslovanje usled toga što smatraju da će ostvariti pozitivnu saradnju sa stranim klijentima, da će prodajne cene njihovih proizvoda i usluga imati pozitivno kretanje, kao i da će u narednom periodu od godinu dana na nivou njihovih preduzeća doći do rasta broja zaposlenih lica.

Sva izdanja Biznis barometra