Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za septembar 2015. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za septembar 2015. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za septembar 2015. godine

Biznis barometrom se vrši analiza subjektivnih stavova privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede koja pomaže prilikom utvrđivanja pravilnosti u privrednim kretanjima i formiranju okvira za projekcije i usmeravanje privrednih aktivnosti u budućnosti.
Posmatrano prema pojedinačnim sektorima, pozitivna trenutna poslovna klima i očekivanja o budućem poslovanju se uočavaju u sektorima Prerađivačka industrija, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, Građevinarstvo i Informisanje i komunikacije. Pri tome, najpozitivnija trenutna poslovna klima opisana je koeficijentom Biznis barometra od 82,7 u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Najoptimističnija ocena budućeg, šestomesečnog poslovanja beleži se na nivou sektora Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala i opisana je koeficijentom Biznis barometra od 98,0.
 
 

Posmatrano na agregatnom nivou, ispitani privrednici u AP Vojvodini u narednom, šestomesečnom, periodu očekuju pozitivno poslovanje usled toga što smatraju da će ostvariti pozitivnu saradnju sa stranim klijentima, što bi prouzrokovalo i rast zaposlenosti.

 

Sva izdanja publikacije Biznis barometar