Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za septembar 2017. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za septembar 2017. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za septembar 2017. godine

Biznis barometrom se vrši analiza subjektivnih stavova privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede koja pomaže prilikom utvrđivanja pravilnosti u privrednim kretanjima i formiranju okvira za projekcije i usmeravanje privrednih aktivnosti u budućnosti.

Posmatrano prema pojedinačnim sektorima, pozitivna trenutna poslovna klima i očekivanja o budućem poslovanju se uočavaju u sektorima Prerađivačka industrija, Građevinarstvo,Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala i Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Pri tome, najpozitivnija trenutna poslovna klima, kao i najoptimističnija ocena budućeg, šestomesečnog poslovanja beleži se na nivou sektora Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (BBV koefiijenti 100,0 i 53,3, respektivno). Jedina negativna ocena sveukupnog poslovanja beleži se na nivou očekivanja ispitanih privrednika u narednih šest meseci u okviru sektora Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (BBV koefiijent -13,5).

 

Posmatrano na agregatnom nivou, ispitani privrednici u AP Vojvodini u narednom, šestomesečnom periodu očekuju pozitivno poslovanje, usled toga što smatraju da će ostvariti pozitivnu saradnju sa stranim klijentima, rast prodajnih cena, kao i da će u narednom periodu od godinu dana na nivou njihovih preduzeća doći do značajnog rasta broja zaposlenih lica.

 

Sva izdanja Biznis barometra