Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za jun 2017. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za jun 2017. godine

Dostupno novo izdanje Biznis barometra za jun 2017. godine

Biznis barometrom se vrši analiza subjektivnih stavova privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede koja pomaže prilikom utvrđivanja pravilnosti u privrednim kretanjima i formiranju okvira za projekcije i usmeravanje privrednih aktivnosti u budućnosti.

 

Posmatrano prema pojedinačnim sektorima, pozitivna trenutna poslovna klima i očekivanja o budućem poslovanju se uočavaju sektorima Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala, Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti i Informisanje i komunikacije. Pri tome, najpozitivnija trenutna poslovna klima, kao i najoptimističnija ocena budućeg, šestomesečnog poslovanja beleži se na nivou sektora Informisanje i komunikacije (BBV koeficijenti 97,5 i 88,6, respektivno). Jedina negativna ocena sveukupnog poslovanja beleži se na nivou očekivanja ispitanih privrednika u narednih šest meseci u okviru sektora Građevinarstvo (BBV koeficijent -7,8).

 

Posmatrano na agregatnom nivou, ispitani privrednici u AP Vojvodini u narednom, šestomesečnom periodu očekuju pozitivno poslovanje usled toga što smatraju da će ostvariti pozitivnu saradnju sa stranim klijentima, da prodajne cene njihovih proizvoda i usluga neće značajnije opasti, kao i da u narednom periodu od godinu dana na nivou njihovih preduzeća neće doći do značajnijih promena u pogledu broja zaposlenih lica.

 

Sva izdanja Biznis barometra