Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

ADRION

ADRION

ADRION

Otvoren prvi poziv za podnošenje predloga u okviru Programa ADRION.

 

 

 

 

 

Opšti cilj ADRION Programa je da deluje kao rukovodilac politike i inovator upravljanja ohrabrujući evropske integracije kod ERDF i IPA država partnera, koristeći pritom bogate prirodne, kulturne i ljudske resurse koji okružuju Jadransko i Jonsko more i  unapređujući ekonomsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u programskoj oblasti.

 

Prioritetna osa 1: Inovativan i pametan region

Prioritetna osa 2: Održivi region

Prioritetna osa 3: Povezan region

 

Poziv je otvoren od 01. februara 2016. do 25. marta 2016. (17h po centralno evropskom vremenu).

 

Više informacija...