Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Studije i analize

Studije i analize

 

 

Preporuke za vođenje politika u Republici Srbiji i AP Vojvodini 2013-2020. je publikacija Agencije za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodina nastala kao rezultat održavanja konferencije sa nazivom „Mere za izlazak iz krize - izazovi, prioriteti i rizici u Republici Srbiji i AP Vojvodini 2013-2020". Publikacija ima za cilj da kroz otvoreni dijalog predstavnika akademske javnosti, sa jedne, i donosioca odluka, sa druge strane, pruži stručnoj javnosti pregled mogućih mera i politika za izlazak Republike Srbije iz ekonomske krize, sa posebnim naglaskom na ulozi AP Vojvodine u ovom kontekstu.

 

 

 

icon
Document PDF, 2.68 MB, 40 downloads, 23 Dec, 2015 00:37

Apsorpcioni kapaciteti za AP Vojvodine za korišćenje fondova Evropske unije je projekat CESS-a finansiran od strane Fonda za otvoreno društvo iz Beograda, koji je imao za cilj da identifikuje administrativne i finansijske kapacitete regionalne uprave i lokalnih samouprava kada je u pitanju priprema i implementacija projekata finansiranih iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Rezultat istraživanja predstavlja publikacija koja sadrži analizu trenutnog stanja i dosadašnjih poziva, uključujući i preporuke o neophodnim administrativnim prilagođavanjima na regionalnom i lokalnom nivou u cilju jačanja ukupnih kapaciteta za apsorpciju fondova EU.

 

 

icon
Document PDF, 2.69 MB, 38 downloads, 23 Dec, 2015 00:33

Socio-ekonomski profil za 2010. godinu je publikacija CESS-a koja predstavlja sveobuhvatnu analizu društvenih i ekonomskih indikatora za teritoriju Pokrajine Vojvodine. Koristeći se dostupnim podacima do 2010. godine, u publikaciji se nalazi analiza indikatora i stanja u Vojvodini sa aspekta njenog položaja, infrastrukture, strukture stanovništva, tržišta rada, ekonomije i ukupne konkurentnosti. Karakteristike Pokrajine su analizirane kako u celini, tako i po okruzima, sektorima delatnosti i privrednim granama, a posebna pažnja je posvećena Vojvodini kao investicionoj lokaciji kroz predstavljanje najuspešnijih stranih investicija na ovoj teritoriji.

 


icon
Document PDF, 2.61 MB, 18 downloads, 23 Dec, 2015 00:30

U okviru projekta "Strateško partnerstvo za podršku Programa privrednog razvoja AP Vojvodine" između Vlade AP Vojvodine i Austrijske agencije za razvoj - ADA, CESS je sa Bečkim institutom za međunarodne ekonomske studije - WIIW tokom 2009. godine raspisao konkurs za podnošenje istraživačkih projekata koji doprinose ekonomskom razvoju Vojvodine. Od devet istraživačkih projekata koji su odobreni, tri tima su obradila temu ljudskih resursa sa fokusom na tržištu rada. Njihovi rezimei sumirani su u ovoj publikaciji.

 

 

 


RESEARCH OUTSOURCING - 8 istraživačkih radova

Research Outsourcing je projekat Vojvodina CESS-a ostvaren u saradnji sa Austrijskom agencijom za razvoj, u okviru Strateškog partnerstva za podršku Programu privrednog razvoja AP Vojvodine. Cilj projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta CESS-a i povezivanje sa istraživačima, kako pojedincima tako i timovima. Na ovaj način se podržava istraživačka praksa u Vojvodini i razvija se mreža saradničkih institucija. Rezultat projekta je 8 radova: 3 od strane individualnih istraživača i 5 radova istraživačkih timova. Teme pokrivaju glavne aspekte regionalnog razvoja i sadrže preporuke za donosioce odluka u AP Vojvodini u oblasti regionalnog i ekonomskog razvoja. Odobreni projekti su podneti od strane timova i istraživača kako iz zemlje tako i inostranstva (Crna Gora, Hrvatska, Grčka, Poljska). Research Outsourcing radovi: 

 

 

icon
Document PDF, 2.61 MB, 10 downloads, 23 Dec, 2015 00:01

icon
Document PDF, 0.95 MB, 16 downloads, 23 Dec, 2015 00:19

icon
Document PDF, 2.14 MB, 15 downloads, 23 Dec, 2015 00:20 

icon
Document PDF, 232.13 KB, 9 downloads, 22 Dec, 2015 23:56

U novoj publikaciji „Vojvodina-CESS"-a pod nazivom „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju" saznajte više o ovom važnom aktu, njegovom pravnom dejstvu i konkretnim pravima i obavezama koje donosi za građane i privredne subjekte u Srbiji. U brošuri su obrađena pitanja uspostavljanja zone slobodne trgovine, regionalne saradnje, harmonizacije zakonodavstva Srbije sa EU, institucionalni okvir neophodan za sprovođenje. Jedno od poglavlja posvećeno je i Prelaznom sporazumu o trgovini i trgovinskim pitanjima koji je u februaru 2010. zvanično stupio na snagu.

 

 

 

Studija „Konkurentnost privrede Vojvodine"

Studija obuhvata analizu investicija, spoljne trgovine, ljudskih resursa, poljoprivrede, energetike, privrednih subjekata i anketu o faktorima konkurentnosti. Sadrži pregled pravnog okvira za kreiranje i sprovođenje mera socio-ekonomskog razvoja i preporuke za ulaganje u propulzivne sektore i mere za unapređenje konkurentnosti AP Vojvodine.

 

 

 

 

 

icon
Archive RAR, 6.70 MB, 26 downloads, 22 Dec, 2015 20:03

icon
Archive ZIP, 4.56 MB, 16 downloads, 22 Dec, 2015 20:07

icon
Archive ZIP, 5.25 MB, 18 downloads, 22 Dec, 2015 23:32

 

icon
Document PDF, 0.81 MB, 15 downloads, 27 Jan, 2017 15:15

 

icon
Archive ZIP, 4.47 MB, 13 downloads, 22 Dec, 2015 23:34

icon
Archive ZIP, 321.65 KB, 13 downloads, 22 Dec, 2015 23:35

icon
Archive RAR, 7.11 MB, 14 downloads, 22 Dec, 2015 23:37

icon
Archive ZIP, 320.57 KB, 7 downloads, 22 Dec, 2015 23:39

icon
Archive ZIP, 735.00 KB, 10 downloads, 22 Dec, 2015 23:40

 

icon
Document PDF, 0.96 MB, 9 downloads, 22 Dec, 2015 20:01

Socio-ekonomski profil za 2009. godinu je publikacija CESS-a koja predstavlja sveobuhvatnu analizu društvenih i ekonomskih indikatora za teritoriju Pokrajine Vojvodine. Koristeći se dostupnim podacima do 2009. godine, u publikaciji se nalazi analiza indikatora i stanja u Vojvodini sa aspekta njenog položaja, infrastrukture, strukture stanovništva, tržišta rada, ekonomije i ukupne konkurentnosti. Karakteristike Pokrajine su analizirane kako u celini, tako i po okruzima, sektorima delatnosti i privrednim granama, a posebna pažnja je posvećena Vojvodini kao investicionoj lokaciji kroz predstavljanje najuspešnijih stranih investicija na ovoj teritoriji.

 

 


icon
Document PDF, 499.97 KB, 14 downloads, 22 Dec, 2015 19:59

- Procene stope rasta za Vojvodinu
Usled nedostatka statističkih podataka za AP Vojvodinu, CESS je na osnovu raspoloživih podataka, u saradnji sa Bečkim institutom za međunarodne ekonomske studije WIIW, izračunao procene stope rasta bruto dodate vrednosti za Vojvodinu. Bruto dodata vrednost meri udeo u ukupnoj privredi svakog pojedinačnog proizvođača, industrije ili sektora u jednoj zemlji i, kao takav, koristi se za procenu BDP-a. Praćenje kretanja najznačajnijih makroekonomskih agregata i njihova matematička prezentacija značajno je kako na nivou celokupne Republike Srbije, tako i na regionalnom nivou.

 


Odlukom Skupštine AP Vojvodine, period implementacije jedinog srednjoročnog multisektorskog plana u Srbiji, „Programa privrednog razvoja AP Vojvodine" (PPR APV) produžen je do 2012. godine. U ovoj publikaciji CESS-a čitajte o tome kako PPR APV i njegovih 14 mera doprinose podizanju konkurentnosti i u kojoj fazi ekonomskog razvoja se nalazi AP Vojvodina.

 

 

 


icon
Document PDF, 1.83 MB, 6 downloads, 22 Dec, 2015 19:54

O Instrumentu za pretpristupnu pomoć IPA, programima prekogranične i transnacionalne saradnje i programima Evropske zajednice informišite se putem publikacije „Pregled programa i fondova Evropske unije otvorenih za Srbiju u periodu 2007-2013. godine".

 

 

 


icon
Document PDF, 2.06 MB, 20 downloads, 22 Dec, 2015 19:51

Publikacija „Konkurentnost Srbije i Vojvodine" posvećena je analizi glavnih odlika konkurentnosti država. U brošuri možete pročitati više o tome kako je Srbija rangirana u svetu prema kriterijumu konkurentnosti kao i o tome kako 14 mera Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine doprinose dugoročnom strateškom opredeljenju da se unapredi konkurentnost Vojvodine na različitim poljima.

 

 


icon
Document PDF, 1.46 MB, 14 downloads, 22 Dec, 2015 19:49

Nova publikacija CESS-a namenjena je predstavnicima lokalnih samouprava i pokrajinskih organa uprave kao podrška u procesima planiranja lokalnog razvoja. Prvi deo Vodiča ukazuje na važnost evropskih integracija za opštinske razvojne politike i programe, drugi deo posvećen je planiranju lokalnog ekonomskog razvoja, treći analizira položaj i nadležnosti lokalnih samouprava u Srbiji, a četvrti se bavi dopunskim načinima finansiranja lokalnih jedinica vlasti, uključujući mogućnosti zaduživanja na finansijskim tržištima. Peti deo pod naslovom „Proces strateškog planiranja razvoja lokalnih samouprava" zapravo je uputstvo za proces sprovođenja planiranja u gradovima i opštinama.

 


icon
Document PDF, 580.06 KB, 10 downloads, 22 Dec, 2015 19:47

U novoj publikaciji CESS-a možete pronaći najvažnije informacije o Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. U brošuri se nalazi pregled geografskih karakteristika i osnovni podaci o strukturi stanovništva. Pored toga, dati su osnovni ekonomski pozatelji u oblasti tržišta rada (zaposlenost, nezaposlenost, prosečne zarade). U posebnom poglavlju predstavljena je ekonomija Vojvodine (osnovni privredni sektori) kao i konkurentnost (spoljnotrgovinska tobna razmena i produktivnost rada), dok je na kraju brošure dat pregled saobraćajne, telekomunikacione i infrastrukture u oblasti prenosa električne energije i gasa u Vojvodini.

 


icon
Document PDF, 0.98 MB, 8 downloads, 22 Dec, 2015 19:43

U ovom izdanju Vojvodina-CESS čitajte o događaju koji je u oktobru 2008. godine organizovan u okviru projekta „Strateško partnerstvo za podršku Programa privrednog razvoja AP Vojvodine" podržanog od strane Austrijske agencije za razvoj - ADA.

 

 

 


U brošuri „Program privrednog razvoja AP Vojvodine - Pregled implementacije prioritetnih mera Programa privrednog razvoja AP Vojvodine" nalazi se pregled dosadašnjih aktivnosti i rezultata 14 mera koje su osnovane u okviru jedinog srednjoročnog multisektorskog razvojnog plana u našoj zemlji.

 

 

 


icon
Document PDF, 1.20 MB, 8 downloads, 22 Dec, 2015 19:38

Društveno-ekonomski razvojni plan Potisja nastao je okviru projekta prekogranične saradnje Mađarska-Srbija pod nazivom „Koherentni prekogranični razvoj ekonomije Potisja" koji je realizovao Pokrajinski sekretarijat za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća u saradnji sa CESS-om. Na osnovu inputa predstavnika 10 potiskih opština, postojećih strateških dokumenata i statističkih podataka, kreirana je socio-ekonomska analiza trenutnog stanja i procena regionalne konkurentnosti u sledećim sektorima: stanovništvo, zaštita životne sredine, agrokompleks, turizam, i MSP. Plan sadrži pregled postojećih strateških dokumenata iz Mađarske i Srbije koji obuhvataju region Potisja, SWOT analizu regiona u celini i predloge za razvoj svakog od nabrojanih sektora kako bi se predstavnicima deset lokalnih samouprava dale opšte smernice za unapređenje ekonomskog razvoja.


icon
Document PDF, 0.92 MB, 8 downloads, 22 Dec, 2015 19:37

Dokument je rezultat projekta „Koherentni prekogranični razvoj ekonomije Potisja". Akcioni plan za razvoj turizma u regionu Potisja omogućava svima koji su zainteresovani za sveobuhvatan i planski razvoj turističke ponude u Potisju da se informišu o aktuelnom stanju u ovoj oblasti i da na osnovu predloga datih u dokumentu formulišu nove ideje i projekte. U dokumentu se mogu pronaći predlozi za razvoj turizma u sledećim oblastima: stanje turističkih vrednosti i životne sredine; definisanje turističkog tržišta; turistički sadržaji; lokalne zajednice i stanovništvo; marketinški pristup i promocija. Dokument sadrži i pregled domaćih i stranih fondova za podršku razvojnih projekata koji su na raspolaganju subjektima iz regiona Potisja i prikaz kategorisanih turističko-ugostiteljskih objekata u ovom regionu.


Skupština AP Vojvodine je usvojila ovaj dokument u martu 2007. godine i on predstavlja strateški srednjoročni plan kojim se definišu razvojni prioriteti regiona. Sadrži ex post analizu privrede Vojvodine koja ima za cilj sagledavanje razvojnih pozicija i pravaca Vojvodine, njenih problema i ograničenja i utvrđivanje održivosti Programa privrednog razvoja AP Vojvodine (2004-2007) u svetlu izmenjenih socio-ekonomskih uslova, kao i eksplicitnu mid-term evaluaciju efekata implementacije 14 prioritetnih programa Programa privrednog razvoja AP Vojvodine (2004-2007). Naručilac: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine. PPR APV - Ex post analiza - ANEX.

 


icon
Document PDF, 2.51 MB, 9 downloads, 22 Dec, 2015 19:31

Studija je objavljena 2006. godine i predstavlja osnovu za planiranje, definisanje, implementaciju i evaluaciju razvojnih programa u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine. Sadrži analizu stanja i stepena postignutog razvoja u sektoru MSP u periodu od 2000. do 2005, kao i Akcioni plan razvoja sektora MSP u AP Vojvodini kojim se definišu mere i aktivnosti usmerene na razvoj ovog sektora. Naručilac: Pokrajinski sekretarijat za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća.

 

 


icon
Document PDF, 1.19 MB, 12 downloads, 22 Dec, 2015 19:23

Studija sadrži detaljnu analizu nivoa razvijenosti velikih industrijskih sistema i njihovog uticaja na celokupan ekonomski razvoj AP Vojvodine. Publikovana je 2006. godine i njome se identifikuju najprofitabilniji industrijski sistemi u Pokrajini, najveći „gubitnici" u proizvodnoj industriji i ključni problemi koji ograničavaju razvoj industrijskog sektora. Ona obuhvata i strukturne reforme, kreiranje stimulativnog pravnog okvira, strane investicije, jačanje konkurentnosti preduzeća i privatizacije velikih proizvodnih preduzeća. Naručilac: Pokrajinski sekretarijat za privredu.