Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Доступно ново издање Бизнис барометра за септембар 2015. године

Доступно ново издање Бизнис барометра за септембар 2015. године

Доступно ново издање Бизнис барометра за септембар 2015. године

Бизнис барометром се врши анализа субјективних ставова привредника о тренутном и будућем стању привреде која помаже приликом утврђивања правилности у привредним кретањима и формирању оквира за пројекције и усмеравање привредних активности у будућности.
Посматрано према појединачним секторима, позитивна тренутна пословна клима и очекивања о будућем пословању се уочавају у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Грађевинарство и Информисање и комуникације. При томе, најпозитивнија тренутна пословна клима описана је коефицијентом Бизнис барометра од 82,7 у сектору Пољопривреда, шумарство и рибарство. Најоптимистичнија оцена будућег, шестомесечног пословања бележи се на нивоу сектора Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала и описана је коефицијентом Бизнис барометра од 98,0.


Посматрано на агрегатном нивоу, испитани привредници у АП Војводини у наредном, шестомесечном, периоду очекују позитивно пословање услед тога што сматрају да ће остварити позитивну сарадњу са страним клијентима, што би проузроковало и раст запослености.

 

Сва издања публикације Бизнис барометар