Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Доступна Стратегија развоја културе општине Темерин за период 2015 – 2020. године

Доступна Стратегија развоја културе општине Темерин за период 2015 – 2020. године

Доступна Стратегија развоја културе општине Темерин за период 2015 – 2020. године

Општина Темерин је у сарадњи са Агенцијом за регионални развој АП Војводине и Агенцијом за развој општине Темерин реализовала пројекат Стратегија културног развоја општине Темерин за период 2015 – 2020. године.

Ефикасним планирањем развоја културе и сарадње актера у култури, локална власт добија јаснију слику вредности  којима се заједница руководи и које се потом уграђује у доношење одлука које ће утицати на целу заједницу. Иницијатива за израду овог документа представЉа одраз опредеЉења општине да дугорочно планира све значајније сегменте локалне заједнице.

 

Пројекат је реализован уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине, а по основу конкурса за суфинансирање унапређења институционалних и управЉачких капацитета у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини за 2014. годину.