Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Доступна Стратегија развоја културе општине Темерин за период 2015 – 2020. године

Доступна Стратегија развоја културе општине Темерин за период 2015 – 2020. године

Доступна Стратегија развоја културе општине Темерин за период 2015 – 2020. године

Општина Темерин је у сарадњи са Агенцијом за регионални развој АП Војводине и Агенцијом за развој општине Темерин реализовала пројекат Стратегија културног развоја општине Темерин за период 2015 – 2020. године.

Србија приступила потпрограму Медији програма Креативна Европа

Србија приступила потпрограму Медији програма Креативна Европа

Србија приступила потпрограму Медији програма Креативна Европа

Република Србија је, у оквиру програма „Креативна Европа“, приступила потпрограму „Медији“, чиме су отворене могућности за убрзан развој целокупног домаћег аудиовизуелног и мултимедијалног сектора, али и успешније позиционирање организација и појединаца из Србије на међународној сцени.
Србија је на тај начин, уз раније приступање потпрограму „Култура“, као прва земља ван Европске уније, заокружила своје учешће у програму „Креативна Европа“ и остварила приступ фонду у укупном износу од 1,46 млрд ЕУР.

Доступно ново издање Бизнис барометра за септембар 2015. године

Доступно ново издање Бизнис барометра за септембар 2015. године

Доступно ново издање Бизнис барометра за септембар 2015. године

Бизнис барометром се врши анализа субјективних ставова привредника о тренутном и будућем стању привреде која помаже приликом утврђивања правилности у привредним кретањима и формирању оквира за пројекције и усмеравање привредних активности у будућности.
Посматрано према појединачним секторима, позитивна тренутна пословна клима и очекивања о будућем пословању се уочавају у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Грађевинарство и Информисање и комуникације. При томе, најпозитивнија тренутна пословна клима описана је коефицијентом Бизнис барометра од 82,7 у сектору Пољопривреда, шумарство и рибарство. Најоптимистичнија оцена будућег, шестомесечног пословања бележи се на нивоу сектора Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала и описана је коефицијентом Бизнис барометра од 98,0.


Представници Агенције за регионални развој АПВ у Румунији на форуму за налажење партнера

Представници Агенције за регионални развој АПВ у Румунији на форуму за налажење партнера

Представници Агенције за регионални развој АПВ у Румунији на форуму за налажење партнера

Представници Агенције за регионални развој АП Војводине присуствовали су форуму за тражење потенцијалних партнера у оквиру програма ИПА Румунија – Србија одржаном у Румунији, 28.8.2015.године.
Учесници форума заинтересовани за тему у оквиру приоритета 2: Заштита животне средине и управљање ризиком били су локалне самоуправе, невладине организације, јавне институције, регионалне развојне агенције и сл.

Дунав транснационални програм - Први позив

Дунав транснационални програм - Први позив

Дунав транснационални програм - Први позив

23. септембра 2015. године је отворен Први позив за достављање предлога пројеката у оквиру Дунав транснационалног програма за период 2014-2020. године, вредног 222 мил. ЕУР.

Рок за предају Писма заинтересованости (Expression of Interest): 3. новембар 2015.
Циљ Програма: Допринети спровођењу Макрорегионалне стратегије за Дунавски регион.

 

Агенција за регионални развој АП Војводине на 9. Форуму о органској производњи у Селенчи

Агенција за регионални развој АП Војводине на 9. Форуму о органској производњи у Селенчи

Агенција за регионални развој АП Војводине на 9. Форуму о органској производњи у Селенчи

Центар за органску производњу из Селенче у сарадњи са Европском предузетничком мрежом и Војвођанским кластером органске пољопривреде, а уз подршку Агенције за регионални развој АП Војводине и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 25.септембра 2015. организовао је 9. Форум о органској производњи на тему. „Пласман органских производа на домаћем и међународном тржишту“.