Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

icon
Document PDF, 5.15 MB, 1 downloads, 27 Јан, 2017 09:35

„Стратегија унапређења извоза АП Војводине 2011-2015" је публикација ЦЕСС-а произведена у сарадњи са Факултетом за друштвене науке Универзитета у Љубљани, Бечким институтом за међународне економске студије и домаћим партнерима: Владом Војводине, Привредном комором Војводине, Економским факултетом у Београду, Економским факултетом у Новом Саду, Републичким заводом за статистику, као и са преко 250 представника пословне заједнице у Војводини оријентисаних ка извозу. Израда овог документа финансирана је из средстава донације Аустријске агенције за развој (Austrian Development Agency - ADA), у оквиру пројекта Стратешко партнерство подршке Програму привредног развоја АП Војводине.

 

„Стратегија развоја пословних инкубатора у АП Војводини" је публикација ЦЕСС-а која има за циљ да дијагностикује препреке у АП Војводини и региону које су типичне за оснивање малих и средњих предузећа и да укаже на подупирућу улогу пословних инкубатора у овом процесу. Пословни инкубатори су део институционалне инфраструктуре за подршку развоју сектора малих и средњих предузећа и представљају покретаче модерне економије.

Циљ Стратегије је да, између осталог, представи значај пословних инкубатора, пре свега у контексту регионалног развоја и развоја конкурентности АП Војводине. Иницијатива за израду је потекла од Покрајинског секретаријата за привреду, а реализацију је финансијски подржала Аустријска агенција за развој у оквиру пројекта Стратешко партнерство за подршку Програму привредног развоја АП Војводине.

 

icon
Document PDF, 10.07 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 09:39
Скупштина општине Нова Црња једногласно је 31. марта 2010. године усвојила "Стратешки план развоја општине" за период 2010-2015. године. На основу свеобухватне социо-економске анализе и SWOT анализе, дефинисана је визија да "општина Нова Црња користећи близину Европске уније, нуди угодност инвестирања, рада и живота" и с тим у вези дефинисани су приоритетни циљеви као и мере за њихову реализацију. На основу стратешког плана извршена је селекција пројеката у чијој реализацији треба да учествују јавни, приватни и цивилни сектор јер је конзистентан систем подршке локалном развоју могућ само уз партнерски приступ, кооперацију и партиципацију различитих актера.

 

icon
Document PDF, 8.45 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 09:42
На седници Скупштине општине Темерин, одржаној 29. децембра 2009. године, усвојен је "Стратешки план развоја општине Темерин 2010-2015." Он садржи социо-економску анализу стања у општини, стратешке и приоритетне циљеве, листу приоритетних пројеката и мере за њихову реализацију. Иницијатори и главни актери у планирању локалног развоја била је општинска управа, али су у процесу израде овог стратешког документа учествовали и представници приватног и невладиног сектора.

 

icon
Document PDF, 6.45 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 09:44
"Стратешки план развоја општине Шид 2010-2015" усвојен је на седници Скупштине општине Шид која је одржана 23. децембра 2009. године.

Он садржи социо-економску анализу стања у општини, стратешке и приоритетне циљеве, листу приоритетних пројеката и мере за њихову реализацију. Иницијатори и главни актери у планирању локалног развоја била је општинска управа, али су у процесу израде овог стратешког документа учествовали и представници приватног и невладиног сектора.

 

icon
Document PDF, 1.98 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 09:48

Са циљем пружања подршке локалним самоуправама у јачању капацитета за планирање на локалном нивоу, креирања инструмената за подизање њихових апликативних и апсорпционих капацитета у односу на европске фондове, као и за њихово пројектно оријентисање, ЦЕСС је 2006. године израдио "План развоја општине Сента 2007-2013". План садржи социо-економску и СWОТ анализу стања у општини, стратешке и приоритетне циљеве развоја и оперативне програме за имплементацију дефинисаних пројеката. Дефинисани стратешки правци развоја су у складу са приоритетима Програма привредног развоја АП Војводине.

 

Стратегијом израђеном 2007. године, ЦЕСС је наставио своје активности посвећене креирању претпоставки за одрживи развој и омогућавање рационалне употребе финансијских, материјалних и људских ресурса у локалним самоуправама. Поред Стратегије, креиран је Оперативни програм за реализацију приоритета из стратегије и модел за оспособљавање представника локалне самоуправе за имплементацију Оперативног програма.