Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

О пројектима

О пројектима

У Сектору за управљење пројектима се спроводе активности у вези са праћењем свих актуелних фондова и програма Европске уније за које могу аплицирати субјекти са територије АП Војводине и Србије, као и активности у вези са идентификацијом, израдом и имплементацијом конкретних предлога пројеката.

 

Сектор за управљање пројектима пружа подршку секретаријатима Владе АП Војводине, Универзитету у Новом Саду, локалним самоуправама, привредним коморама при одабиру адекватног фонда и креирању предлога пројеката како би на што ефикаснији начин искористили постојеће могућности за финансирање њихових пројектних идеја.

 

Подношење предлога пројекта у оквиру јавног позива и задовољавање свих критеријума исправне апликације чини само први део успешно обављеног посла. Успешна припрема предлога пројекта може да резултује одобравањем финансирања од стране Европске комисије. У том случају, следи још сложенији корак - имплементација пројекта. Уколико организација нема довољне људске и техничке ресурсе да самостално имплементира пројекат, Сектор за управљање пројектима омогућава подршку и у овом сегменту.

Кроз активности Сектора за управљање пројектима, Агенција за регионални развој АП Војводине тежи подизању апсорпционих капацитета региона за коришћење претприступних фондова ЕУ и доприноси јачању прекограничне сарадње са суседним земљама.