Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Projekti

Стратегија развоја општине Темерин 2016-2020

ПРОГРАМ/ФОНД: Општина Темерин

 

Циљ: Дефинисање стратешких праваца развоја општине Темерин и подршка креирању институционалног и организационог оквира за успешнији развој.

 

Улога АРР: Координатор и аутор.

 

Партнери:

Агенција за развој општине Темерин,

Општина Темерин.

 

Укупан буџет пројекта: 1.000 ЕУР.

 

АРР буџет: 1.000 ЕУР.

 

Стратегија развоја културе општине Темерин 2015-2020.

ПРОГРАМ/ФОНД: Општина Темерин

 

Циљ: Креирање инпута за систематску и континуирану процену културног развоја заједнице кроз дефинисање индикатора који ће се пратити у наступајућем периоду.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Партнери:

Агенција за развој општине Темерин,

Општина Темерин.

 

Укупан буџет пројекта: 11.500 ЕУР.

 

АРР буџет: 3.025 ЕУР.

 

Stručni materijal: Strategija razvoja kulture opštine Temerin 2015-2020.

Волонтери без граница

ПРОГРАМ/ФОНД: ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2007-2013.

Циљ: Подстицање прекограничне сарадње у подручју развоја волонтерства.

 

 

 

 

Улога АРР: Партнер.

 

 

 

 

Партнери:

Носилац пројекта: Волонтерски центар Осијек, Хрватска,

Град Осијек, Хрватска,

Новосадски хуманитарни центар, Србија.

 

 

 

 

Укупан буџет пројекта: 90.195 ЕУР.

 

АРР буџет: /

Период имплементације: децембар 2012 -  јун 2014.

 

 

 

 

 

 

Програм децентрализоване сарадње "ЕУРОСТАРТ"

ПРОГРАМ/ФОНД: Билатерална сарадња

 

Циљ: Промовисање доступности претприступних фондова Европске уније и националних и међународних фондова за локални развој.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Партнери:Агенција за развој и међународну сарадњу ИНФОРМЕСТ (технички партнер у име Аутономне Покрајине Фриули Венеција Ђулија),

CETA – Centro di ecologia teorica ed applicata (IT),

ИНСИЕЛ С.п.А (ИТ),

Фондацијај Аквилеја (ИТ),

A.S.S. Triestina n.1 (IT),

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине,

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,

Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

 

Укупан буџет пројекта: 165.000 ЕУР.

Ка локално базираним политикама тржишта рада у прекограничним руралним областима

ПРОГРАМ/ФОНД: ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2007-2013.

 

Циљ: Подржати унапређење локално базиране политике за одрживи развој у руралним прекограничним периферијама Србије и Мађарске уз описивање карактеристика и оцењивање капацитета становништва које је искључено са тржишта рада.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Носилац пројекта: Истраживачки центар за економске и регионалне студије, Мађарска академија наука, Мађарска.

 

Укупан буџет пројекта: 83.277 ЕУР.

 

АРР буџет: 39.407 ЕУР.

Период имплементације: јануар 2013- фебруар 2014.

Стручни материјал:

1.         ЛОЛАМАР приручник,

2.         ЛОЛАМАР студија.

Више информација: http://www.lolamar.eu/sr/node/30

Заједничке урбане и агломерацијске мреже – ЈУАН

ПРОГРАМ/ФОНД: ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2007-2013.

 

Циљ: Систематизација искустава током израде интегрисаних стратегија градова у Мађарској и развојних стратегија локалних самоуправа у Војводини, унапређење развојних методологија, односно формулисање стручних препорука ради обезбеђивања одрживости пројекта за ефикасније коришћење средстава за развој градова током буџетског периода 2014-2020 Европске уније.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Носилац пројекта: Академско друштво за развој микрорегиона, Мађарска.

 

Укупан буџет пројекта: 99.565 ЕУР.

 

АРР буџет: 36.503 ЕУР.

 

Период имплементације: јануар 2012-април 2013.

 

Стручни материјал:

1.         Основне студије „Развој планирања у општинама АП Војводине”,

2.         Основне студије о искуствима програма за унапређење градова Јужне низије, скраћена верзија,

3.         Студија о сумираним искуствима за унапређење насеља у Мађарској и Србији и пакет предлога у вези смерница  развоја за период 2014-2020,

4.         Методологија припремања докумената за урбани развој Војводине и Јужне низије,

5.         Материјал за обуку,

6.         Тројезична публикација.

 

Више информација: http://www.juan.hu/sr/index_sr.php.

Обучавањем до посла

ПРОГРАМ/ФОНД: Програма друштвено економског развоја 2 Европске уније (Regional Socio-economic Development Programme 2 – RSEDP2)

 

Циљ: Допринос развоју нових модула обуке за дефицитарна занимања на тржишту рада у АП Војводини у циљу усклађивања односа између понуде и тражње за радном снагом на територији Покрајине.

 

Улога АРР: Писање предлога пројекта и пројектни партнер.

 

Партнери:

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Влада АП Војводине,

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад,

Регионална развојна агенција Бачка, Нови Сад,

Регионална развојна агенција Срем, Рума,

Регионални центар за друштвено еконономски развој – Банат, Зрењанин,

Привредна комора Војводине, Нови Сад,

Факултет техничких наука, Нови Сад,

Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад.

 

Укупан буџет пројекта: 715.289 ЕУР.

 

АРР буџет: 26.100 ЕУР.

 

Период имплементације: 2011-2013.

 

Више информација: http://www.centar.edu.rs/rsedp-projekat/

Потенцијали за кластеризацију у сектору прехрамбене индустрије и обновљивих изво

ПРОГРАМ/ФОНД: ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2007-2013.

 

Циљ: Унапредити дугорочни одрживи развој прекограничног региона омогућавањем сарадње међу предузетницима и малим и средњим предузећима путем оснивања кластера из области прехрамбене индустрије и обновљивих извора енергије.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Партнери:

Носилац пројекта: Привредна комора Војводине,

Трговинска и индустријска комора жупаније Чонград.

 

Укупан буџет пројекта: 127.804 ЕУР.

 

АРР буџет: 36.320 ЕУР.

 

Период имплементације: 2010-2011.

 

Стручни материјал:

Студија Потенцијали кластера у прехрамбеној индустрији,

Брошура о FRESC пројекту.

Програм за унапређење апсорпционих капацитета АП Војводине за коришћење фондова

ПРОГРАМ/ФОНД: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова

 

Циљ: Унапређење капацитета локалних самоуправа за искоришћавање расположивих фондова и програма.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Партнер: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова.

 

Укупан буџет пројекта: 34.211 ЕУР.

 

АРР буџет: 34.211 ЕУР.

 

Период имплементације: 2010-2011.

Апсорпциони капацитети АП Војводине за коришћење фондова Европске уније

ПРОГРАМ/ФОНД: Фонд за отворено друштво

 

Циљ: Унапређење апсорпционих капацитета регионалних и локалних власти АП Војводине за коришћење доступних ЕУ фондова.

 

Улога АРР: Корисник.

 

Укупан буџет пројекта: 6.500 ЕУР.

 

АРР буџет: 6.500 ЕУР.

 

Период имплементације: 2010-2011.

 

Стручни материјал: Апсорпциони капацитети АП Војводине за коришћење фондова Европске уније.

Стратешки план општине Нова Црња 2010-2015.

ПРОГРАМ/ФОНД: Покрајински секретаријат за привреду

 

Циљ: Дефинисање стратешких праваца развоја општине Нова Црња и подршка креирању институционалног и организационог оквира за успешнији развој.

 

Улога АРР: Координатор и аутор.

 

Партнер: Општина Нова Црња.

 

Укупан буџет пројекта: 24.558 ЕУР.

 

АРР буџет: 24.558 ЕУР.

 

Период имплементације: 2009.

 

Стручни материјал: Стратешки план општине Нова Црња 2010-2015.

 

Strateški plan opštine Nova Crnja 2010-2015.

Стратешки план развоја општине Шид 2010-2015.

ПРОГРАМ/ФОНД: Општина Шид

 

Циљ: Дефинисање стратешких праваца развоја општине Шид и подршка креирању институционалног и организационог оквира за успешнији развој.

 

Улога АРР: Координатор и аутор.

 

Партнер: Општина Шид.

 

Укупан буџет пројекта: 21.488 ЕУР.

 

АРР буџет: 21.488 ЕУР.

 

Период имплементације: 2009.

 

Стручни материјал: Стратешки план развоја општине Шид 2010-2015.

Стратешки план развоја општине Темерин 2010-2015.

ПРОГРАМ/ФОНД: Општина Темерин

 

Циљ: Дефинисање стратешких праваца развоја општине Темерин и подршка креирању институционалног и организационог оквира за успешнији развој.

 

Улога АРР: Координатор и аутор.

 

Партнер: Општина Темерин.

 

Укупан буџет пројекта: 23.330 ЕУР.

 

АРР буџет: 23.330 ЕУР.

 

Период имплементације: 2009.

 

Стручни материјал: Стратешки план развоја општине Темерин 2010-2015.

Израда програма мастер студија – MSDP

ПРОГРАМ/ФОНД: Светски универзитетски сервис (WUS) Аустрија

 

Циљ: Израда програма мастер студија из области Регионалне политике и развоја.

 

Улога АРР: Писање предлога пројекта.

 

Партнери:

Институт за географију и регионалне науке Универзитета у Грацу,

Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу.

 

Укупан буџет пројекта: 52.865 ЕУР.

 

АРР буџет: /

 

Период имплементације: 2009-2012.

 

Izrada programa master studija – MSDP

Партнерство за учење у високом образовању – HELP

ПРОГРАМ/ФОНД: ТЕМПУС IV

 

Циљ: Успостављење партнерстава између високошколских институција и предузећа у Југоисточној Европи и креирање нових образовних програма који ће бити у складу са захтевима тржишта за одређеним стручним профилима.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Партнери:

Tessedik Samuel College, Szarvas, Мађарска,

Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија,

Ј.Ј. Штросмајер Универзитет, Осијек, Хрватска,

Политехника универзитет, Темишвар, Румунија,

Telford College of Arts and Technology, Телфорд, Велика Британија,

Gallicoop Poultry Hatching and Processing Company Limited, Szarvas, Мађарска,

Körös-Völgye Фондација, Bekescaba, Мађарска,

ИПК КАНДИТ д.д, Осијек, Хрватска,

Pivovara Brewery Осијек, Осијек, Хрватска,

Ministry for SME, Commerce, Tourism and Liberal Professions, Темишвар, Румунија,

SC Balbeary Treatment Buzias SA, Бузиас, Румунија,

Agora University, Орадеа, Румунија.

 

Укупан буџет пројекта: 819.018 ЕУР.

 

АРР буџет: 8.700 ЕУР.

 

Период имплементације: 2009-2011.

Здравствено осигурање без граница

ПРОГРАМ/ФОНД: ИНТЕРРЕГ III А Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија

 

Циљ: Трансгранично збрињавање пацијената у Еврорегији ДКМТ и креирање одрживог система финансирања кроз систем обрачунавања трошкова између социјалних осигурања земаља ДКМТ региона.

 

Улога АРР: Екстерни менаџмент.

 

Партнери:

Носилац пројекта: Покрајински секретаријат за здравство,

Развојна агенција ДКМТ.

 

Укупан буџет пројекта: 44.452 ЕУР.

 

АРР буџет: 1.220 ЕУР.

 

Период имплементације: 2007.

Стратешко партнерство за подршку програма привредног развоја АП Војводине

ПРОГРАМ/ФОНД: Аустријска агенција за развој (АДА)

 

Циљ Стратешког партнерства: Јачање структура које имплементирају мере у оквиру Програма привредног развоја АП Војводине (ППР АПВ) ради постизања њихових специфичних циљева и креирања одрживе платформе за билатералну сарадњу и трансформацију ППР АПВ у претприступни инструмент за оптимално коришћење подршке ЕУ.

 

Улога АРР: Корисник.

 

Партнери:

1.         Институт за напредне студије - IHS,

2.         Бечки институт за међународне економске студије - WIIW.

 

Укупан буџет пројекта: 5.000.000 ЕУР.

 

АРР буџет: 375.620 ЕУР.

 

Период имплементације: 2007-2012.

Кохерентни прекогранични развој економије Потисја

ПРОГРАМ/ФОНД: ИНТЕРРЕГ III А Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија

 

Циљ: Развој привреде засноване на потенцијалима реке Тисе и успостављање дугорочне пословне прекограничне сарадње између субјеката из Србије и Мађарске.

 

Улога АРР: Партнер.

 

Партнери:

1.         Носилац пројекта Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа,

2.         Виша школа ,,Тешедик Шамуел", Сарваш, Мађарска.

 

Укупан буџет пројекта: 101.709 ЕУР.

 

АРР буџет: 11.400 ЕУР.

 

Период имплементације: 2007-2008.

 

Резултат: Један од резултата пројекта представља оснивање Центра за развој речног пословања у општини Кањижа који је касније постао део Информационог центра за развој Потиског региона.

 

Стручни материјал:

1.         Друштвено-економски развојни план Потисја,

1.         Акциони план за развој туризма у региону Потисја.

Развој информационог друштва и побољшање сарадње за трансфер знања и информатике

ПРОГРАМ/ФОНД: ИНТЕРРЕГ IIIB

 

Главни циљ пројекта је реализован применом КИМ (Knowledge and Information Manager) метода, развијеног на основу резултата истраживања спроведених у областима из којих су пројектни партнери.

 

Улога АРР: In kind партнер.

 

Партнери:

ГЕА College of Entrepreneurship, Пиран, Словенија,

Mind Consult & Research Ltd, Грац, Аустрија,

Government of Styria, Department for Economy and Labour, Грац, Аустрија,

Wirtschaftsverband Gera – Ronneburg 2007 e.V., Gera, Немачка,

Regional Advisory and Information Centre Presov (RAIC Presov) Прешов, Словачка,

Regional State Department in Presov, Прешов, Словачка,

Local Enterprise Agency of Somogy County, Kaposvár, Мађарска,

Enterprise Development Foundation of Tolna County, Szekszárd, Мађарска,

Euro Info Centre IT 378 Венето, Маргера Венеција, Италија,

Град Осијек, Хрватска,

Хрватска привредна комора - Жупанијска комора Вараждин, Хрватска.

 

Укупан буџет пројекта: 1.050.000 ЕУР.

 

АРР буџет: /

Менаџерски алати, стварање ефективних веза за формирање нове интеррегионалне

ПРОГРАМ/ФОНД: ИНТЕРРЕГ IIIB

 

Циљ: Јачање институционалне, политичке, административне и културне везе између земаља у Алпе-Адриа-Панонија региону.

 

Улога АРР: Ин кинд партнер.

 

Партнери:

1.         Office of the State Government Carinthia, Ministry for European Affairs, Клагенфурт, Аустрија,

2.         Office of the State Government Burgenland, Department for European Affairs and Statistics, Eisenstadt, Аустрија,

3.         Аутономна Регија Фриули Венеција Ђулија, Трст, Италија,

4.         Регија Венето, International Relations Department, Венеција, Италија,

5.         National Agency for Regional Development, Љубљана, Словенија,

6.         Zala County Non-Profit Development Company, Nagypáli, Мађарска,

7.         General Assembly of Baranya County, Pécs, Мађарска,

8.         Self-Government of Györ - Moson - Sopron County, Györ, Мађарска,

9.         Somogy County Government, Kaposvar, Мађарска,

10.        General Assembly of Vas County, Szombathely, Мађарска,

11.        Копривница - Крижевци County, Копривница, Хрватска

12.        Истарска регија, Пула, Хрватска,

13.        General Assembly of Tolna County, Szekszárd, Мађарска.

 

Укупан буџет пројекта: 854.000 ЕУР.

 

АРР буџет: /

 

Период имплементације: 2005-2007.