Бизнис барометар

Економско огледало

Потрошачка корпа

poziv

Бизнис барометар

Бизнис барометар

Бизнис барометар привреде АП Војводине је публикација Агенције за регионални развој АП Војводине у којој се објављују резултати примене истоименог инструмента, који је Центар за стратешко економска истраживања "Војводина ЦЕСС" креирао у сарадњи са Бечким институтом за међународне економске студије, док је иницијална база предузећа добијена од стране Привредне коморе Војводине. Истраживање под називом "Испитивање пословне климе у АП Војводини" спроводи се на свака три месеца, а његови резултати представљају одраз ставова власника о тренутном стању у њиховим компанијама, као и о очекивањима у погледу будућих пословних активности.


Бизнис барометар представља могућност пружања поузданих информација о томе како власници компанија процењују резултате које су њихове компаније оствариле као и о њиховим плановима за активности у наредном периоду. Добијене информације су корисне за доношење стратешких одлука, а истовремено и за предвиђања активности у оквиру сектора или на макроекономском нивоу и могу бити корисне како за представнике приватног, тако и за представнике јавног сектора.

 

icon
Document PDF, 1.03 MB, 0 downloads, 09 Јан, 2018 15:33

Пoзитивнa oчeкивaњa пoвoдoм будућих крeтaњa свих пoсмaтрaних кaтeгoриja пoслoвaњa

 

Главни налази истраживања из сeптeмбрa 2017. године показују позитивне оцене тренутног стања у свим посматраним секторима - Прeрaђивaчкoj индустриjи, Грaђeвинaрству, Tргoвини нa вeликo и мaлo, Пoљoприврeди, шумaрству и рибaрству, Стручним, нaучним, инoвaциoним и тeхничким дeлaтнoстимa

 

icon
Document PDF, 1.14 MB, 0 downloads, 26 Јул, 2017 10:57

Пoзитивнa oчeкивaњa пoвoдoм будућих крeтaњa свих пoсмaтрaних кaтeгoриja пoслoвaњa

 

Главни налази истраживања из jунa 2017. године показују позитивне оцене тренутног стања у свим посматраним секторима - Прeрaђивaчкoj индустриjи, Грaђeвинaрству, Tргoвини нa вeликo и мaлo, Пoљoприврeди, шумaрству и рибaрству, Стручним, нaучним, инoвaциoним и тeхничким дeлaтнoстимa и Инфoрмисaњу и кoмуникaциjaмa

 

icon
Document PDF, 1.16 MB, 0 downloads, 19 Мај, 2017 09:10

Пoзитивнa oчeкивaњa пoвoдoм будућих крeтaњa свих пoсмaтрaних кaтeгoриja пoслoвaњa

 

Главни налази истраживања из мaртa 2017. године показују позитивне оцене тренутног стања у свим посматраним секторима - Прeрaђивaчкoj индустриjи, Грaђeвинaрству, Tргoвини нa вeликo и мaлo, Пoљoприврeди, шумaрству и рибaрству, Стручним, нaучним, инoвaциoним и тeхничким дeлaтнoстимa и Инфoрмисaњу и кoмуникaциjaмa 

icon
Document PDF, 1.08 MB, 0 downloads, 24 Феб, 2017 16:30

Најпозитивнија очекивања привредника о пословању са страним клијентима у наредних шест месеци

 

Главни налази истраживања из септембра 2016. године показују позитивне оцене тренутног стања у свим посматраним секторима - Прeрaђивaчкoj индустриjи, Грaђeвинaрству, Пoљoприврeди, шумaрству и рибaрству, Tргoвини нa вeликo и мaлo Стручним, нaучним, инoвaциoним и тeхничким дeлaтнoстимa и Инфoрмисaњу и кoмуникaциjaмa

 

 

icon
Document PDF, 1.17 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 15:57

Најпозитивнија очекивања привредника о пословању са страним клијентима у наредних шест месеци

 

Главни налази истраживања из септембра 2016. године показују позитивне оцене тренутног стања у свим посматраним секторима - Прерађивачкој индустрији, Грађевинарству, Пољопривреди, шумарству и рибарству, Информисању и комуникацијама, Стручним, научним, иновационим и техничким делатностима и Трговини на велико и мало.

 

 

icon
Document PDF, 761.10 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:07

Позитивна очекивања привредника о пословању у наредних шест месеци

                                                                                                                        

Главни налази истраживања из јуна 2016. године показују позитивне оцене тренутног стања у свим посматраним секторима - Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Грађевинарство, Стручне научне, иновационе и техничке делатности и Информисање и комуникације.

 

 

icon
Document PDF, 0.82 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:11

Позитивна очекивања привредника о пословању у наредних шест месеци

 

Главни налази истраживања из марта 2016. године показују позитивне оцене стања у свим посматраним секторима - Прерађивачкој индустрији, Пољопривреди, шумарству и рибарству, Трговини на велико и мало, Грађевинарству, Стручним, научним, иновационим и техничким делатностима и информисању и комуникацијама.

 
 
 
icon
Document PDF, 1.18 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:15

Позитивна очекивања привредника о пословању у наредних шест месеци

 

Главни налази истраживања из децембра 2015. године показују позитивне оцене стања у свим посматраним секторима - Прерађивачкој индустрији, Пољопривреди, шумарству и рибарству, Трговини на велико и мало, Грађевинарству, Стручним, научним, иновационим и техничким делатностима и Информисању и комуникацијама.

 

 

 

icon
Document PDF, 731.45 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:16

Позитивна очекивања привредника о пословању у наредних шест месеци
 
Главни налази истраживања из септембра 2015. године показују позитивне оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Грађевинарство и Информисање и комуникације, док је у сектору Стручне, научне и техничке делатности тренутно стање оцењено негативно.

 

 

icon
Document PDF, 742.51 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:19

Позитивна очекивања привредника о пословању у наредних шест месеци
 
Главни налази истраживања из јуна 2015. године показују позитивне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Стручне, научне, иновационе и техничке делатности и Информисање и комуникације, док је у секторима Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала и Грађевинарство тренутно стање оцењено негативно.

 

 
icon
Document PDF, 736.12 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:20

Најпозитивнија очекивања привредника о пословању са страним клијентима у наредних шест месеци
                                                                    

Главни налази мартовског истраживања показују позитивне оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Стручне научне, иновационе и техничке делатности и Информисање и комуникације, за разлику од сектора Грађевинарство, где је тренутно стање оцењено негативно.

 

 

icon
Document PDF, 727.77 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:22

Позитивна очекивања  привредника о пословању у наредном периоду

 

Главни налази децембарског истраживања показују позитивне оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала, Стручне научне, иновационе и техничке делатности и Информисање и комуникације, за разлику од сектора Грађевинарство и Пољопривреда, шумарство и рибарство где је тренутно стање оцењено негативно.

 
 
icon
Document PDF, 662.56 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:24

Позитивна очекивања  привредника о пословању у наредних шест месеци

 

Главни налази септембарског истраживања показују позитивне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала и Информисање и комуникације, за разлику од сектора Грађевинарство и Пољопривреда, шумарство и рибарство где је тренутно стање оцењено негативно.

 

 

icon
Document PDF, 712.85 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:31

Позитивна очекивања привредника о пословању у наредних шест месеци   

Главни налази мартовског истраживања показују позитивне резултате оцене тренутног стања у секторима Трговина на велико и мало и Информисање и комуникације, за разлику од сектора Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Грађевинарство и Стручне, научне, иновационе и техничке делатности, у којима је тренутно стање оцењено као негативно.

 

 

icon
Document PDF, 775.62 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:38

Позитивна очекивања привредника о пословању у наредних шест месеци            
                 

Главни налази децембарског  истраживања показују позитивне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија и Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, за разлику од сектора Грађевинарство и Стручне, научне, иновационе и техничке делатности где је тренутно стање оцењено негативно.

 

 

icon
Document PDF, 0.90 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:39

Позитивна очекивања поводом будућих кретања свих посматраних категорија пословања

                              

Главни налази септембарског истраживања показују позитивне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала и Информисање и комуникације, за разлику од сектора Грађевинарство и Стручне, научне, иновационе и техничке делатности где је тренутно стање оцењено негативно.

 

 

icon
Document PDF, 665.68 KB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:42

Пoзитивнa oчeкивaњa o укупнoм пoслoвaњу услeд пoвeћaњa oбимa пoслoвaњa сa стрaним клиjeнтимa у нaрeдних шeст мeсeци

 

Глaвни нaлaзи jунскoг истрaживaњa пoкaзуjу пoзитивнe рeзултaтe oцeнe трeнутнoг стaњa у сeктoримa Прeрaђивaчкa индустриja, Tргoвинa нa вeликo и мaлo и Инфoрмисaњe и кoмуникaциje, дoк je у сeктoримa Пoљoприврeдa, шумaрствo и рибaрствo и Грaђeвинaрствo трeнутнo стaњe oцeњeнo нeгaтивнo.

 

 

icon
Document PDF, 0.85 MB, 0 downloads, 27 Јан, 2017 16:45
Највиша очекивања о будућем пословању од марта 2011. године

 
Главни налази мартовског истраживања показују позитивне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала и Стручне, научне, иновационе и техничке делатности, док је у секторима Пољопривреда, шумарство и рибарство, Грађевинарство и Информисање и комуникације тренутно стање оцењено негативно.

 

 

icon
Document PDF, 0.99 MB, 1 downloads, 27 Јан, 2017 16:46

Пословање са страним клијентима као покретач привреде АП Војводине у наредних шест месеци

 
Главни налази децембарског истраживања показују позитивне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала и Саобраћај и складиштење, док је у секторима Пољопривреда, шумарство и рибарство, Грађевинарство, Стручне, научне, иновационе и техничке делатности и Информисање и комуникације тренутно стање оцењено негативно.

 

 

icon
Document PDF, 0.89 MB, 0 downloads, 30 Јан, 2017 10:27
Анкетирани привредници у наредних шест месеци очекују раст својих продајних цена

Главни налази показују позитвне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала, Информисање и комуникације, док је у секторима Грађевинарство и Пољопривреда, шумарство и рибарство тренутно стање оцењено негатвно. Најпозитивнија оцена тренутне ситуације је у сектору Саобраћај и складиштење, док је у сектору Грађевинарство оцењена најнегативније.

 

 

icon
Document PDF, 0.77 MB, 0 downloads, 30 Јан, 2017 10:30
У наредних шест месеци очекује се раст пословања са страним клијентима

Главни налази показују позитвне резултате оцене тренутног стања у секторима Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, шумарство и рибарство, Трговини на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала и Стручне, научне, иновационе и техничке делатност, док је у секторима Грађевинарство и Информисање и комуникације оцењено негатвно. Тренутна ситуација је најпозитвније оцењена у сектору Стручне, научне, иновационе и техничке делатност, док је у сектору Грађевинарство оцењена најнегатвније.

icon
Document PDF, 1.24 MB, 0 downloads, 30 Јан, 2017 10:31
У наредних шест месеци привредници очекују раст пословања са страним клијентима
 

Главни налази Бизнис барометра за март 2012. године истичу позитивне резултате оцене тренутног стања у Прерађивачкој индустрији, Трговини на велико и мало, Грађевинарству, Стручним, научним, иновационим и техничким делатностима, Саобраћају и складиштењу и у Информацијама и комуникацијама. Тренутна ситуација је најпозитивније оцењена у сектору Информисање и комуникације, док је  сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство добила најслабије процене.

icon
Document PDF, 1.57 MB, 0 downloads, 30 Јан, 2017 10:32

У наредних шест месеци привредници очекују раст пословања са страним клијентима

 

Главни налази Бизнис барометра за децембар 2011. године истичу позитивне резултате оцене тренутног стања у прерађивачкој индустрији, пољопривреди, трговини на велико и мало, саобраћају и пословању са некретнинама, док је стање у грађевинском сектору оцењено као неповољно. У грађевинском сектору, тренутна ситуација је оцењена најнегативније у поређењу са осталим испитаним секторима, док је најпозитивније оцењено тренутно пословање у сектору трговине на велико и мало.

 


icon
Document PDF, 0.97 MB, 0 downloads, 30 Јан, 2017 10:34
Привредници очекују раст продајних цена за наредних шест месеци
 
Одговори добијени истраживањем у септембру 2011. године, значајно се разликују у зависности од привредних сектора у којима предузећа послују. Позитивна оцена тренутног пословања предузећа из сектора прерађивачке индустрије, пољопривреде, трговине на велико и мало и пословања са некретнинама, разликује се од негативне оцене коју су исказала предузећа која послују у сектору грађевине. Агрегиране вредности барометра на нивоу привреде Војводине сугеришу да су испитаници тренутну ситуацију (септембар 2011. године) оценили као позитивну. Такође, привредници су оптимистични и у погледу очекивања за наредних шест месеци.

icon
Document PDF, 133.26 KB, 0 downloads, 30 Јан, 2017 10:35
Према налазима Бизнис барометра за јун 2011. године, пословна клима у Војводини је: повољна у прерађивачкој индустрији, пољопривреди, трговини и грађевинарству, неповољнија у сектору пословања са некретнинама. Сектор пољопривреде, и поред веома позитивне пословне климе, карактерише смањење броја запослених лица. У сектору пословања са некретнинама, тренутна ситуација је оцењена најнегативније у поређењу са осталим испитаним секторима, док је најпозитивније оцењено тренутно пословање у сектору трговине на велико и мало. Да бисте погледали детаљнија објашњења добијених резултата Бизнис барометра, можете преузети публикацију.
 
 

Скраћена издања прва три круга Бизнис барометра 

До јуна 2011. године, Бизнис барометар је као штампана публикација био доступан само испитаницима, односно власницима компанија који су учествовали у истраживању, а за јавност су били доступни следећи скраћени прегледи:  

- март 2011. године

Раст задовољства у односу на децембар 2010. године, уз оптимизам за наредних шест месеци који је заснован на извозу.

- децембар 2011. године

Раст задовољства у односу на септембар 2010. године, уз благи оптимизам за наредних шест месеци који је заснован на извозу.

 

- септембар 2010. године 

Произвођачи из Војводине процењују пословну климу као благо позитивну и очекују даљња побољшања - нарочито захваљујући извозу