Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

O projektima

O projektima

 

U Sektoru za upravljenje projektima se sprovode aktivnosti u vezi sa praćenjem svih aktuelnih fondova i programa Evropske unije za koje mogu aplicirati subjekti sa teritorije AP Vojvodine i Srbije, kao i aktivnosti u vezi sa identifikacijom, izradom i implementacijom konkretnih predloga projekata.

Sektor za upravljanje projektima pruža podršku sekretarijatima Vlade AP Vojvodine, Univerzitetu u Novom Sadu, lokalnim samoupravama, privrednim komorama pri odabiru adekvatnog fonda i kreiranju predloga projekata kako bi na što efikasniji način iskoristili postojeće mogućnosti za finansiranje njihovih projektnih ideja.

Podnošenje predloga projekta u okviru javnog poziva i zadovoljavanje svih kriterijuma ispravne aplikacije čini samo prvi deo uspešno obavljenog posla. Uspešna priprema predloga projekta može da rezultuje odobravanjem finansiranja od strane Evropske komisije. U tom slučaju, sledi još složeniji korak - implementacija projekta. Ukoliko organizacija nema dovoljne ljudske i tehničke resurse da samostalno implementira projekat, Sektor za upravljanje projektima omogućava podršku i u ovom segmentu.

Kroz aktivnosti Sektora za upravljanje projektima, Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine teži podizanju apsorpcionih kapaciteta regiona za korišćenje pretpristupnih fondova EU i doprinosi jačanju prekogranične saradnje sa susednim zemljama.