Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Otvoreni pozivi

Otvoreni pozivi

ERAZMUS + Program za 2017. godinu

 

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) je objavila Erazmus+ opšti poziv za predloge projekata za 2017. godinu. U pozivu su navedeni rokovi za sve komponente programa.

Po informacijama Fondacije Tempus, koja je u Srbiji nadležna za promovisanje i praćenje sprovođenja Erazmus+ programa za projekte u oblasti obrazovanja, institucije iz Srbije će od ovog konkursnog roka imati mogućnost ograničenog učešća u nekoliko novih vrsta projekata. Pored mogućnosti koje inače ima kao partnerska zemlja regiona Zapadnog Balkana, za Srbiju su sada dodatno dostupni projekti za: KA1 - mobilnost za škole, KA1 - mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, KA1 - mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih, KA1 - mobilnost mladih, KA2 - strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

 

Ukupan budžet poziva: 2 157,1 miliona €

Ko može da učestvuje: sve javne ili privatne ustanove/organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, usavršavanja, rada sa mladima i sporta

Zemlje obuhvaćene programom:

  • programske zemlje (zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska) mogu da učestvuju u svim delovima programa;
  • partnerske zemlje (one koje se nalaze u susedstvu EU, ali i sve ostale zemlje sveta) mogu da učestvuju u određenim delovima programa.

Srbija je partnerska zemlja.

Više o Programu

 

 

Program za razvoj konkurentnosti velikih preduzeća i MSP sektora COSME

 Otvoreni pozivi u okviru programa COSME

 

Visegrad fond

 

Višegradski fond je međunarodna organizacija koju su osnovale vlade Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske, čiji je cilj da olakša i promoviše razvoj bliže saradnje između stanovništva i institucija u regionu kao i u V4 regionu (Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke) i drugih zemalja, posebno zemalja zapadnog Balkana i regiona istočnih partnera.

Program finansijski podržava projekte iz 6 prioritetnih oblasti: kulture, obrazovanja i naučne saradnje, razmene mladih, prekogranične saradnje i promocije turizma.

 

Grantovi Višegradskog fonda se realizuju kroz više programa:

  • Mali grantovi
  • Standardni grantovi
  • Strateški grantovi
  •  

Ko može da konkuriše: Bilo koje fizičko ili pravno lice osim organizacija centralne državne administracije .

Budžet: Različit u zavisnosti od tipa granta.

Rok za prijavu: Različit u zavisnosti od tipa granta.

Više informacija o grantovima možete pronaći OVDE

 

Okvirni program za nauku i istraživanja HORIZONT 2020
Otvoreni pozivi u okviru programa Horizont 2020
 
Bilateralna saradnja

 

 

Ambasada Kraljevine Norveške

Opšti cilj poziva je da doprinese razvoju vladavine prava i stabilnosti na Zapadnom Balkanu kroz inicijative koje promovišu: stabilnost, društveno-ekonomski razvoj na nacionalnom i regionalnom nivou i dobro upravljanje.

Učesnici: Ministarstva, lokalne samouprave, javne institucije i međunarodne organizacije u Srbiji.

Budžet: Preporuka da budžet po grantu treba da bude preko 100.000,00 EUR.

Trajanje projekata: do 24 meseca.

Rok za prijavu: 01. jul 2017.

Više informacija


 
Ambasada Japana
Cilj: Program POPOS obezbeđuje donaciju razvojnim projektima koje predlažu nevladine organizacije, bolnice, osnovne škole i druge neprofitne organizacije.
Učesnici: Različiti tipovi organizacija, kao što su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne organizacije civilnog društva (kao i ostale neprofitne organizacije), lokalni organi vlasti, itd. Samo direktni korisnici mogu da apliciraju (posredovanje nije moguće).
Budžet: Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je deset miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika taj iznos u evrima varira iz godine u godinu.
Rok: Fond je otvoren za apliciranje tokom čitave godine.
Trajanje projekta: Do jedne godine.
Više informacija
 
Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID)
Cilj: Aktivnosti USAID-a su usredsređene na izgradnju prosperiteta i bolje demokratske prakse, aspekata od ključnog značaja za evroatlanske integracije Republike Srbije.
Učesnici: Nacionalni i lokalni organi vlasti, institucije, organizacije civilnog društva i privatne kompanije.
Budžet: Varira u zavisnosti od programa pomoći.
Rok: Rokovi se menjaju u zavisnosti od programa pomoći.
Trajanje projekta: Varira u zavisnosti od programa pomoći.
Više informacija
 
Švajcarska Agencija za razvoju i saradnju u Srbiji
Cilj: Doprinos tranziciji Srbije ka jakom demokratskom sistemu, društvenoj inkluziji, ojačanoj konkurentnosti njene ekonomije i podrška evrointegracijama.
Rok za podnošenje prijave: Poziv je otvoren tokom čitave godine.
Budžet: 75 miliona CHF u periodu 2014 – 2017.
Potencijalni aplikanti: NVO
Više informacija