Biznis barometar

Ekonomsko ogledalo

Potrošačka korpa

Ekonomska predviđanja za Srbiju

Ekonomska predviđanja za Srbiju

icon
Document PDF, 1.66 MB, 29 downloads, 23 Dec, 2015 00:05

- Preslikavanje evropske krize W forme na srpsku privredu

Publikacija prikazuje ekonomska predviđanja za Srbiju za 2012. i 2013. godinu. Predviđanje je rezultat primene makroekonomskog modela koji je razvijen u saradnji Vojvodina CESS-a, Instituta za napredne studije (Institute for Advanced Studies - IHS) iz Beča i Instituta za ekonomska istraživanja „Economica” iz Beča. Izradu predviđanja, kao i publikacije Ekonomska predviđanja za Srbiju, je od 2012. godine nastavila Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine, pravni naslednik Vojvodina-CESS-a. Analiza trenutne situacije u Republici Srbiji bazira se na sagledavanju: (1) Privredne aktivnosti, (2) Stranih direktnih investicija, (3) Fiskalne politike, (4) Monetarnih kretanja i fnansijskog sektora, (5) Spoljne trgovine i (6) Zaposlenosti i zarada.

 

icon
Document PDF, 2.97 MB, 14 downloads, 23 Dec, 2015 00:01

- Na putu oporavka, dok su pred ekonomskim politikama brojni izazovi

Izveštaj je rezultat primene makroekonomskog modela koji je razvijen u saradnji između Vojvodina CESS-a i Instituta za napredne studije (Institute for Advanced Studies - IHS) iz Beča. U izveštaju je, između ostalog, dat prikaz trenutne makroekonomske situacije u Srbiji, kao i očekivanja kretanja BDP-a, nezaposlenosti, inflacije, zarada i zaposlenosti za tekuću i narednu godinu. Nalazi ekonomskih predviđanja koje je CESS sproveo ukazuju da je Srbija izašla iz krize i da je na putu oporavka, ali da na tom putu, kreatore politika, kao i samu privredu Srbije čekaju mnogobrojni izazovi. 

 

 

icon
Document PDF, 4.30 MB, 12 downloads, 22 Dec, 2015 23:58

-Privreda na putu oporavka

Ekonomska predviđanja za Srbiju za 2010. i 2011. godinu je još jedan rezultat aplikacije makroekonomskog modela za Srbiju, koji je CESS izradio u saradnji sa Institutom za napredne studije - IHS iz Beča. Nakon naglog pada privrednih aktivnosti tokom 2009. godine, očekuje se spori oporavak tokom 2010. godine, nakon čega će uslediti blago ubrzanje rasta BDP-a tokom 2011. godine. U ovoj publikaciji možete pronaći predviđanja koja se odnose na BDP, nezaposlenost, budžet, i sve ostale relevantne makroekonomske pokazatelje, kako za Srbiju tako i u širem, globalnom ekonomskom kontekstu.

 

icon
Document PDF, 1.70 MB, 15 downloads, 22 Dec, 2015 23:54

- Nakon naglog pada sledi spori oporavak
  
Makroekonomski model za Srbiju je instrument koji je kreirao CESS u saradnji sa IHS institutom iz Beča, koji služi za izradu simulacija i predviđanja, što je imalo za rezultat izradu ove publikacije. Makroekonomska predviđanja i procene ekonomskih mera i eksternih šokova će pružiti korisne informacije preduzećima i privatnim domaćinstvima u njihovim odlukama vezanim za investicije, potrošnju i mere štednje. Ovaj model obuhvata sva relevantna makroekonomska tržišta, nivoe cena, zarade, zaposlenost, nezaposlenost, devizne kurseve, kamatne stope. Takođe, on ukazuje na pravce i veličinu očekivanih ekonomskih kretanja kao što su rast BDP-a, inflacija i nezaposlenost.